Bunları Biliyormuydunuz ?

Fransız Cumhurbaşkanından .!!!!!!!

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memleketde bu adam bütün rütbeleri kazanmıştır. O memlekette bulunabilecek en şerefli isim ona verilmiştir.O yüce dağa benzer eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler .Bu dağın azametini kavrayabilmek için ona çok uzaklardan bakmak gerekir.

İRAN ( Tahran Gazetesi 'nden )

Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre içinde doğmazlar.Onlar önderlikleriyle yüz yıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.Atatürk yalnız kahraman milletin büyük şefi olmakla kalmamıştır o aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.

2000 Yılında ABD Başkanının milenyum mesajında milenyum hiç şüphe yokturki tek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk 'tür Çünkü yılın değil asrın lideri olmayı başarmış tek liderdir denildiğini Bir Ropartajda Birleşmiş Milletlere üye olmayı düşünüyormusunuz diye sorulduğunda şartlarımızı koyarız kabullerine bağlı biz müracaat etmeyiz üye olmak için davet gelirse düşünürüz.dediğini,bunun üzerine B.Milletler yasasının değiştirildiğini ve üyeliğe davet edilen ilk ülkenin TÜRKİYE Cumhuriyeti olduğunu.

ATATÜRK 'ün dünyada başöğretmen sıfatlı tek lider olduğunu bir geometri kitabı yazdığını,üç gen,açı, dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin Türkçe isim babasının biazzat Mustafa Kemal oduğunu. Kurtuluş savaşında rütbe alan bir çok kadın askerimizin olduğunu ,Dünya tarihine geçen tek bir üsteğmenin kara FATMA nın olduğunu 700 erkek 43 kadından oluşan bir müfrezenin reisliğine bizzat ATATÜRK tarafından atanmış olduğunu.? 1938 de ATA 'nın ölümünde Tahran gazetesinde yayımlanan bir şiirde ALLAH bir ülkeye yardım etmek , onun elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi bir lider getirir denildiğini. YUNAN baş komutanı Trikopis 'in hiç bir zorlama ve baskı olmadan her Cumhuriyet bayramında Atinadaki Türk büyük elçiliğine giderek Atatürk resminin önüne geçtiğini ve saygı duruşunda bulunduğunu 2005 Yılında Amerikanın en ünlü ekonomistlerinden biri olan M.Jonhson 'un önerisinin Türkiye Ekonomisiyle savaşta bir tek ATATÜRK 'ü örnek alsın yeter olduğunu hatırlyalım.