İlimiz Sivas

Sivas iliTürkiye Cumhuriyeti'nin İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. Sivas ili, Mezopotamya ve arasında kervanların geçtiği bölgede olduğu için, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez haline gelmiştir. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu il Sivas'tır. 13.yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerdir. Ulu Camii ise 1100 yılında inşaa edilmiştir. Ayrıca Sivas Türkiye'nin yüzölçümü açısından en büyük ikinci ilidir.Toplam nüfusu 633.347, merkez nüfusu 417.756'dır.

Sivas Akarsu bakımından türkiye'nin en zengin ilidir. Sivas Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak,Kösedağından doğan Yeşilırmak ve yine Kösedağdan Doğan Fırat'ın en önemli kollarından biri olan Karasu nehri Sivas ili sınırları içinde doğmaktadır.


Sivas coğrafi açıdan kıraç, yeşili az, sert iklimli bir yerdir. Ikliminin elverdiği ölçüde yetiştirilebilen ancak tahıl ürünleri, şeker pancarı, patates gibi ürünlerdir.

Türk İstiklâl Savaşı'nın temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan bir ilimiz. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu'nun yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35° 50’ ve 38° 14’ doğu boylamları ile 38° 32’ ve 40° 16’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Kuzeyden Giresun, Ordu ve Tokat; doğudanErzincan; güneyden MalatyaKahramanmaraşKayseri; batıdan Yozgat illeriyle çevrilidir. Trafik numarası 58’dir.

 

Yapısı

Sivas, yözülçümü itibariyle Türkiye'nin ikinci büyük ilidir. Toprakları üç bölgeye yayılmıştır. İç AnadoluDoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yer alır.Bozkır iklimi hakimdir. Yerlesim yeri sayisi acisindan Sivas Türkiyede birinci sirayi alir. Günümüzde Sivas halki,tarih boyunca buralara göç ederek yerleşmiş Türkmenler, coğrafi olarak Sivas sınırları içerisinde kalan yerel halk ile `93 harbi dedigimiz 1877/78 deki Osmanli-Rus savasindan sonra yöreye yerleştirilmiş Çerkez, Terekeme, Kars vilayetinden gelen göçmenler, Kafkas göcmenleri ve Cumhuriyet sonrası nüfus hareketleri sonucu şehire yerleşmiş insanlardan oluşmaktadır. Ayrıca, Rumeli göçmenlerinden de Cumhuriyet döneminde yerleştirilen nüfusta bulunmaktadır. Bu yönüyle Sivas etnik yönden çeşitlilik içermektedir. Ancak, zaman içerisinde halkın kaynaşması nedeniyle şu anda bu farklılıklardan söz etmek mümkün değildir. İklim sert olduğundan dolayı tarım yapılamamaktadır.Ancak hayvancılık için iklim ve arazi yapısı uygundur. Şehir merkezi alan olarak askeri kışlalar ve üniversite kampüsü ile çevrelenmiş olup, Hafik yolundan Taşlıdere-Yıldızeli yoluna kadar uzanan Kızılırmak vadisi boyunca uzanan sahanın büyük olması nedeniyle şehirleşmek için uygun alan bulunmaktadır.

Adının kökeni

Şehrin adı kentin antik dönemdeki adı olan Sebastia sözcüğünün evrimleşerek Türkçeleşmesiyle bugünkü halini almıştır. Sebastia ismi de Yunancada saygıdeğeryüce anlamına gelir ki, Latince Augustus'un Yunanca karşılığıdır. Bu da Pontuslar tarafından kurulan kentin Roma İmparatoru Augustus onuruna onun ismiyle adlandırıldığına delalet eder.

Halk arasindaki rivâyetlere göre ise Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrıya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifâde edermiş. Bu üç pınara “Sipas Suyu” denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrâfında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve “Sipas” ismi verilmiştir. Diğer bir rivâyete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden “Sibasipler”den gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalapolis, Karana ve Diyapolis isimleriyle anılmıştır.

Sivas ismi ile ilgili bir başka rivâyete göre ise, kentin adı Farsçada“üç değirmen” mânâsına gelen “Sebast” kelimesinden gelmektedir; Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiştir. Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur

Görülmesi Gereken Yerler

Sivas sıcak çermik, Sivas Yıldızeli yolu üzerinde sivasa yaklaşık 24 km uzaklıkta olup toplu taşıma araçları ile ulaşmak mümkündür

Sivas soğuk çermik, İl merkezine 19 km. uzaklıkta olup, suyun sıcaklığı 28 derecedir. Konaklama tesislerinin yanı sıra çoğunlukla çadır kurulmaktadır. Kaplıca çevresi ilginç bir topografya ve bitki örtüsüne sahiptir. Kaplıca suyu içildiğinde mide, bağırsak ve safrakesesi hastalıklarına iyi gelmektedir.

Kangal balıklı çermik, Sivas'a 96 km. , Kangal ilçe merkezine 13 km. uzaklıkta olup sivastan her saat başı toplu taşıma araöları ile varmak mümkündür.Kangal Balıklı Kaplıca; ülkemiz termal kaplıcaları içerisinde kendine özgü bir yeri vardır. Tedavi özelliği itibari ile dünyada bir benzerini bulmanın mümkün olmadığı kaplıca, ilmi ve tıbbi bir mucizeyi "Sedef Hastalığını tedavi ederek" sergilemektedir.

Şehir de bir çok Selçuklu ve Osmanlı eserleri bulunmaktadır:

 • Buruciye Medresesi
 • Gök Medrese
 • Çifte Minareli Medrese
 • Şifaiye Medresesi
 • Valilik Binası
 • Jandarma Binası
 • Selçuk Anadolu Lisesi Binası
 • 4 Eylül Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi
 • Susamışlar Konağı
 • Abdi Ağa Konağı
 • İnönü Konağı
 • Kangal Ağası Konağı
 • Osman Ağa Konağı
 • Ali Baba Konağı
 • Taş Han
 • Behram Paşa Hanı
 • Ziya Bey Kütüphanesi
 • Kale Camii
 • Paşa Camii
 • Ulu Camii
 • Kargakalesi Köyü
 • Eğri Köprü
 • Kesik Köprü

Şehir dışı diğer tarihi yapılar:

 • Divriği Ulucamii (Divriği)
 • Divriği Kalesi ve Kale Camisi (Divriği)
 • Yıldız köprüsü (Yıldızeli-Sivas karayolu Yıldız Nehri üzeri)
 • Tödürge Kaya Mağaraları (Zara)

Doğa Harikaları:'

 • Eğriçimen Yaylası (Koyulhisar)
 • Sızır Şelalesi (Gemerek)
 • Hafik Gölü ve Lota Gölü (Hafik)
 • Tödürge Gölü (Zara)
 • Gökpınar Gölü (Gürün)
 • Paşabahçe park, mesire ve piknik alanı (Sivas)
 • Ütük Gölü

создать сайт